شروع ثبت نام ترم جدید

کلیک کنید

راهنمای ثبت نام و شرکت در سال 1401

راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته  سال 1401

راهنمای ثبت نام

راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری  سال 1401

جلسه هم اندیشی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت با اعضای هیات علمی

جلسه هم اندیشی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت با اعضای هیات علمی تشکیل داشت.

در این جلسه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت مهمان اعضای هیات علمی بودند و از تجارب و راهنمایی بزرگان استفاده و با سایر دانشجویان هم اندیش و هم مسیر شدند.


درباره دانشگاه فراز

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز گچساران در سال 93 توسط شوارای گسترش آموزش عالی موفق به کسب مجوز قطعی در زمینه فعالیت عام گرفته و از همان سال 93 فعالیت خود را در رشته های مختلف آغاز کرد و همچنین این موسسه طی این سال ها توانسته حوزه آموزش خود را در رشته های مختلف و مقاطع مختلف با حضور اساتیدی مجرب و با توانمندی بالا گسترش دهد.

ادامه مطلب

اعضای موسسه آموزش عالی فراز

 • زهرا فخریان

  زهرا فخریان

  مدیر آموزش

 • دکترپورالحسینی

  مدیریت اجرایی موسسه

 • نازنین کریمی

  کارشناس آموزش

 • مجید پهلوان

  کارشناس دانش آموختگان

 • مسئول امتحانات

  امتحانات

 • مسئول فناوری اطلاعات

  فناوری اطلاعات

 • حمیده پروار

  معاون آموزشی

 • فرهاد رحیمی

  رئیس هیات امنا

تقویم آموزشی دانشگاه

کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

تاریخ شروع امتحانات:

از ۲۴ خرداد ماه 1401

لطفا جهت مشاهده تاریخ دقیق

امتحانات ابتدا فرم ارشیابی را

تکمیل نموده سپس اقدام به

دریافت کارت ورودبه جلسه نمایید

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

تاریخ شروع امتحانات:

از ۲۴ خرداد ماه 1401

لطفا جهت مشاهده تاریخ دقیق

امتحانات ابتدا فرم ارشیابی را

تکمیل نموده سپس اقدام به

دریافت کارت ورودبه جلسه نمایید

کارشناسی ناپیوسته علمی و کاربردی حسابداری

تاریخ شروع امتحانات:

از ۲۴ خرداد ماه 1401

لطفا جهت مشاهده تاریخ دقیق

امتحانات ابتدا فرم ارشیابی را

تکمیل نموده سپس اقدام به

دریافت کارت ورودبه جلسه نمایید

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه

تاریخ شروع امتحانات:

از ۲۴ خرداد ماه 1401

لطفا جهت مشاهده تاریخ دقیق

امتحانات ابتدا فرم ارشیابی را

تکمیل نموده سپس اقدام به

دریافت کارت ورودبه جلسه نمایید

مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار

تاریخ شروع امتحانات:

از ۲۴ خرداد ماه 1401

لطفا جهت مشاهده تاریخ دقیق

امتحانات ابتدا فرم ارشیابی را

تکمیل نموده سپس اقدام به

دریافت کارت ورودبه جلسه نمایید

مهندسی تکنولوژی کامپیوتر( نرم افزار)

تاریخ شروع امتحانات:

از ۲۴ خرداد ماه 1401

لطفا جهت مشاهده تاریخ دقیق

امتحانات ابتدا فرم ارشیابی را

تکمیل نموده سپس اقدام به

دریافت کارت ورودبه جلسه نمایید

مهندسی تکنولوژی الکترونیک کاربردی

تاریخ شروع امتحانات:

از ۲۴ خرداد ماه 1401

لطفا جهت مشاهده تاریخ دقیق

امتحانات ابتدا فرم ارشیابی را

تکمیل نموده سپس اقدام به

دریافت کارت ورودبه جلسه نمایید

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

تاریخ شروع امتحانات:

از ۲۴ خرداد ماه 1401

لطفا جهت مشاهده تاریخ دقیق

امتحانات ابتدا فرم ارشیابی را

تکمیل نموده سپس اقدام به

دریافت کارت ورودبه جلسه نمایید

مهندسی اجرایی عمران

تاریخ شروع امتحانات:

از ۲۴ خرداد ماه 1401

لطفا جهت مشاهده تاریخ دقیق

امتحانات ابتدا فرم ارشیابی را

تکمیل نموده سپس اقدام به

دریافت کارت ورودبه جلسه نمایید

کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی

تاریخ شروع امتحانات:

از ۲۴ خرداد ماه 1401

لطفا جهت مشاهده تاریخ دقیق

امتحانات ابتدا فرم ارشیابی را

تکمیل نموده سپس اقدام به

دریافت کارت ورودبه جلسه نمایید

کاردانی پیوسته معماری

تاریخ شروع امتحانات:

از ۲۴ خرداد ماه 1401

لطفا جهت مشاهده تاریخ دقیق

امتحانات ابتدا فرم ارشیابی را

تکمیل نموده سپس اقدام به

دریافت کارت ورودبه جلسه نمایید

کاردانی پیوسته برق صنعتی(الکتروتکنیک)

تاریخ شروع امتحانات:

از ۲۴ خرداد ماه 1401

لطفا جهت مشاهده تاریخ دقیق

امتحانات ابتدا فرم ارشیابی را

تکمیل نموده سپس اقدام به

دریافت کارت ورودبه جلسه نمایید

کارشناسی پیوسته روان شناسی

تاریخ شروع امتحانات:

از ۲۴ خرداد ماه 1401

لطفا جهت مشاهده تاریخ دقیق

امتحانات ابتدا فرم ارشیابی را

تکمیل نموده سپس اقدام به

دریافت کارت ورودبه جلسه نمایید

کارشناسی پیوسته مشاوره

تاریخ شروع امتحانات:

از ۲۴ خرداد ماه 1401

لطفا جهت مشاهده تاریخ دقیق

امتحانات ابتدا فرم ارشیابی را

تکمیل نموده سپس اقدام به

دریافت کارت ورودبه جلسه نمایید

کارشناسی پیوسته حسابداری

تاریخ شروع امتحانات:

از ۲۴ خرداد ماه 1401

لطفا جهت مشاهده تاریخ دقیق

امتحانات ابتدا فرم ارشیابی را

تکمیل نموده سپس اقدام به

دریافت کارت ورودبه جلسه نمایید

کارشناسی پیوسته مدیریت دولتی

تاریخ شروع امتحانات:

از ۲۴ خرداد ماه 1401

لطفا جهت مشاهده تاریخ دقیق

امتحانات ابتدا فرم ارشیابی را

تکمیل نموده سپس اقدام به

دریافت کارت ورودبه جلسه نمایید

کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی

تاریخ شروع امتحانات:

از ۲۴ خرداد ماه 1401

لطفا جهت مشاهده تاریخ دقیق

امتحانات ابتدا فرم ارشیابی را

تکمیل نموده سپس اقدام به

دریافت کارت ورودبه جلسه نمایید

کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

تاریخ شروع امتحانات:

از ۲۴ خرداد ماه 1401

لطفا جهت مشاهده تاریخ دقیق

امتحانات ابتدا فرم ارشیابی را

تکمیل نموده سپس اقدام به

دریافت کارت ورودبه جلسه نمایید

کارشناسی پیوسته مهندسی برق

تاریخ شروع امتحانات:

از ۲۴ خرداد ماه 1401

لطفا جهت مشاهده تاریخ دقیق

امتحانات ابتدا فرم ارشیابی را

تکمیل نموده سپس اقدام به

دریافت کارت ورودبه جلسه نمایید

کارشناسی ارشد مدیریت گرایش منابع انسانی

تاریخ شروع امتحانات:

از ۲۴ خرداد ماه 1401

لطفا جهت مشاهده تاریخ دقیق

امتحانات ابتدا فرم ارشیابی را

تکمیل نموده سپس اقدام به

دریافت کارت ورودبه جلسه نمایید

موفقیت تحصیلی هیچ رازی ندارد. از تو شروع می‌شود،

زمانی که تصمیم گرفتید شرایطتان را تغییر دهید. شاید به خیلی چیزها فکر کنید، اما یه قانون بیشتر وجود ندارد: «موفقیت به سن، وضعیت فعلیت و وضعیت گذشته تو هیچ ارتباطی ندارد». دقت کنید موفقیت شجاعت و شهامت می‌خواهد اینکه وقتی هزاران نفر بگویند  نمی‌توانی، فقط یک جمله از ذهن شما بگذرد «تماشا کنید»………