شروع ثبت نام ترم جدید

کلیک کنید

برگزاری مسابقه کتابخوانی


موسسه آموزش عالی فراز به مناسبت روز کتابخانی...


13آبان

موسسه  آموزش عالی فراز سالروز 13 آبان را به تمام جویندگان علم و دانش تبریک عرض می نماید

جلسه هیات امنا موسسه

جلسه هیات امنا موسسه سه شنبه مورخ 12 مهر ماه 1401 برگزار گردید

درباره دانشگاه فراز

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز گچساران در سال 93 توسط شوارای گسترش آموزش عالی موفق به کسب مجوز قطعی در زمینه فعالیت عام گرفته و از همان سال 93 فعالیت خود را در رشته های مختلف آغاز کرد و همچنین این موسسه طی این سال ها توانسته حوزه آموزش خود را در رشته های مختلف و مقاطع مختلف با حضور اساتیدی مجرب و با توانمندی بالا گسترش دهد.

ادامه مطلب

اعضای موسسه آموزش عالی فراز

 • زهرا فخریان

  زهرا فخریان

  مدیر آموزش

 • دکترپورالحسینی

  مدیریت اجرایی موسسه

 • نازنین کریمی

  کارشناس دانش آموختگان

 • مجید پهلوان

  کارشناس آموزش

 • سیاوش باقری

  مشاور آموزشی موسسه

 • سامان اتابک

  مسئول فناوری

 • دکترپورالحسینی

  معاون آموزشی

 • فرهاد رحیمی

  رئیس هیات امنا

تقویم آموزشی دانشگاه

کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

تاریخ شروع انتخاب واحد:

از ۲2 شهریور ماه 1401

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

تاریخ شروع انتخاب واحد:

از ۲2 شهریور ماه 1401

کارشناسی ناپیوسته علمی و کاربردی حسابداری

تاریخ شروع انتخاب واحد:

از ۲2 شهریور ماه 1401

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه

تاریخ شروع انتخاب واحد:

از ۲2 شهریور ماه 1401

مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار

تاریخ شروع انتخاب واحد:

از ۲2 شهریور ماه 1401

مهندسی تکنولوژی کامپیوتر( نرم افزار)

تاریخ شروع انتخاب واحد:

از ۲2 شهریور ماه 1401

مهندسی تکنولوژی الکترونیک کاربردی

تاریخ شروع انتخاب واحد:

از ۲2 شهریور ماه 1401

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

تاریخ شروع انتخاب واحد:

از ۲2 شهریور ماه 1401

مهندسی اجرایی عمران

تاریخ شروع انتخاب واحد:

از ۲2 شهریور ماه 1401

کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی

تاریخ شروع انتخاب واحد:

از ۲2 شهریور ماه 1401

کاردانی پیوسته معماری

تاریخ شروع انتخاب واحد:

از ۲2 شهریور ماه 1401

کاردانی پیوسته برق صنعتی(الکتروتکنیک)

تاریخ شروع انتخاب واحد:

از ۲2 شهریور ماه 1401

کارشناسی پیوسته روان شناسی

تاریخ شروع انتخاب واحد:

از ۲2 شهریور ماه 1401

کارشناسی پیوسته مشاوره

تاریخ شروع انتخاب واحد:

از ۲2 شهریور ماه 1401

کارشناسی پیوسته حسابداری

تاریخ شروع انتخاب واحد:

از ۲2 شهریور ماه 1401

کارشناسی پیوسته مدیریت دولتی

تاریخ شروع انتخاب واحد:

از ۲2 شهریور ماه 1401

کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی

تاریخ انتخاب واحد:

از ۲2 شهریورماه 1401

کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

تاریخ انتخاب واحد:

از ۲2 شهریور ماه 1401

کارشناسی پیوسته مهندسی برق

تاریخ انتخاب واحد:

از ۲2 شهریورماه 1401

کارشناسی ارشد مدیریت گرایش منابع انسانی

تاریخ انتخاب واحد:

از ۲2 شهریورماه 1401

موفقیت تحصیلی هیچ رازی ندارد. از تو شروع می‌شود،

زمانی که تصمیم گرفتید شرایطتان را تغییر دهید. شاید به خیلی چیزها فکر کنید، اما یه قانون بیشتر وجود ندارد: «موفقیت به سن، وضعیت فعلیت و وضعیت گذشته تو هیچ ارتباطی ندارد». دقت کنید موفقیت شجاعت و شهامت می‌خواهد اینکه وقتی هزاران نفر بگویند  نمی‌توانی، فقط یک جمله از ذهن شما بگذرد «تماشا کنید»………