منشور اخلاقی اساتید:

ما اساتید موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز با ایمان به پروردگار متعال، براساس قوانین و مقررات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین ضوابط و مقررات دانشگاه، تمام سعی و تلاش خود را در جهت تحقق اهداف دانشگاه در محیطی کاملا سالم و پرنشاط به کار گرفته و با تکیه بر اصول رفتاری و ارزش های اسلامی، خود را متعهد به رعایت اصول زیر می دانیم:

1- رعایت کامل شئونات اسلامی و عرفی جامعه
2- التزام به رعایت مقررات و بخشنامه های صادره
3- رعایت سلسله مراتب اداری در انجام امور
4- تکریم ارباب رجوع و انجام امور آنها در کوتاهترین زمان ممکن
5- رعایت نظم و انضباط کاری، وقت شناسی و مسئولیت پذیری
6- صداقت در رفتار و گفتار و پرهیز از تهمت، غیبت، دروغ و شایعه پراکنی
7- رازداری و حفظ اطلاعات حوزه کاری
8- دوری از مظاهر فساد نظیر توصیه، سفارش و یا اخذ هرگونه هدیه
9- توجه به بهداشت روانی و سلامت جسمی با تاکید بر فعالیت های ورزشی
10- رعایت عدالت و انصاف در ارائه خدمات به ارباب رجوع بدون تبعیض
11- توجه به انتقادات و پیشنهادات و تقویت روحیه انتقادپذیری
12- استفاده بهینه از منابع و امکانات با رعایت اصل صرفه جویی
13- حفظ آرامش در محیط کار
14-کمک به سایر همکاران به موازات رعایت حریم کاری متقابل
15- افزایش دانش و مهارت شغلی و ارتقاء فرهنگ و رفتار سازمانی
16- درک صحیح اهداف حوزه کاری و تلاش در جهت تحقق آن
17- تشخیص نقاط ضعف، تلاش برای رفع و بهبود عملکرد
18- خلاقیت و ارائه نوآوری در جهت افزایش بهره وری
19- تبیین و تبلیغ دستاوردهای دانشگاه در عرصه ملی و بین المللی
20- تقویت روحیه کارگروهی، خردجمعی و انسجام سازمانی


منشور اخلاقی دانشجویان:

دانشجویان هنگام ورود به مرکز می بایست کارت دانشجوئی خود را همراه داشته باشند و به هنگام درخواست مسئولین مربوطه آن را ارائه نمایند. در غیر این صورت مسئولین اداره حفاظت فیزیکی مجازند از ورود فرد فاقد کارت دانشجوئی ممانعت به عمل آورند. مگر اینکه هویت فرد توسط حراست واحد احراز گردد.
رعایت حجاب و پوشش مناسب و کلیه شئونات اخلاقی در محیط دانشگاه الزامی است و ضمن تشکر از تمامی خواهران و برادرانی که با حجاب و وضع ظاهری مناسب وارد مرکز می شوند و موازین اخلاقی وانضباطی را رعایت می نمایند، از مسئولین حفاظت فیزیکی درخواست گردیده از ورود دانشجویانی که متأسفانه حریم و حرمت مرکز را پاس نداشته و با پوشش نامناسب و آرایش مراجعه می نمایند، خودداری نمایند.
ورود مراجعین خارج از مرکز فقط با کارت شناسایی و صدور برگه ملاقات با هماهنگی تلفنی برای قسمت مربوطه مجاز می باشد. استعمال دخانیات باعث تضییع حقوق دیگران شده و در داخل دانشگاه ممنوع می باشد،ازهمه عزیزان استدعا داریم سلامت خود ودیگران را به خطر نیندازید.
ارتقاء سطح دانش، فرهنگ و اخلاق جامعه نیازمند همفکری و همیاری همگانی است .


منشور اخلاقی پرسنل اداری:

۱- حضور به موقع در محل كار و رعايت وقت شناسي در برخورد با همكاران و ارباب رجوع.
2- خوش رويي و متانت رفتار نسبت به همكاران و مراجعان.
3- راهنمايي به موقع و ارايه اطلاعات لازم به مراجعان و جلوگيري از سرگرداني آنها.
4- فراهم نمودن فضاي مراودات به گونه اي كه مراجعان به مسئولان و كاركنان اطمينان كامل داشته باشند.
5- ارايه خدمات به ارباب رجوع با رعايت عدالت و انصاف و بدون تبعيض (قومي، جنسي، خويشاوندي، مذهبي و ...)
6- توجه به صحبت ها و خواسته هاي مراجعان و حداكثر تلاش در پاسخگويي و ارايه خدمت به آنها.
7- ارايه اطلاعات لازم به همكاران به منظور انجام خدمات بهينه و تسريع در اجراي امور به نحو مطلوب.
8- انجام وظايف به صورت موثر و كارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانين و مقررات سازماني.
9- خودداري از مظاهر فساد اداري نظير توصيه، سفارش و اخذ هرگونه هديه غير متعارف و وجه نقد.
10- اطلاع دادن هرگونه سوء استفاده از شغل و موقعيت شغلي و دريافت هديه غير متعارف و وجه نقد.
11- زمان گذاري فعاليت ها و انجام آن بر اساس زمان پيش بيني شده.
12- انجام فعاليت ها بر اساس روش مستند و مشخص نه بر اساس سليقه كاركنان يا مديران.
13- پرهيز از شايعه سازي، تهمت، غيبت، خبرچيني و هر اقدامي كه صميميت و اعتماد كاركنان را تضعيف كند.
14- رازداري و خودداري از افشاي اسناد محرمانه.
15- استفاده از پوشش متناسب با عرف و فرهنگ جامعه.
16- پرهيز از استعمال دخانيات بويژه در محيط كار.
17- استقرار تجهيزات و اشيا به صورت دقيق و منظم به نحوي كه در زمان مورد نظر به راحتي در دسترس باشند.
18- استفاده مطلوب از وسايل ايمني حسب مورد.
19- جلوگيري از اسراف و مصرف بيهوده امكانات و اموال سازمان.
20- برقراري توازن و اعتدال بين زندگي شغلي و خانوادگي.
21- استفاده صحيح از اختيارات و قدرت سازماني.
22- درك صحيح اهداف سازمان و تلاش به منظور همسويي اهداف فردي با آن.
23- احساس مسئوليت نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود.
24- رعايت قوانين و مقررات سازماني به طور دقيق.
25- خودداري از تسليم مدارك و اسناد به اشخاصي كه حق دريافت آنها را ندارند.


تمامي حقوق اين سايت متعلق به موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي فراز مي باشد.