متن استاتيك

اخبار و اطلاعیه ها

یک توضیح کوتاه یا یک شعار در اینجا قرار خواهد گرفت

اطلاعیه پذیرش دانشجو در موسسه آموزش عالی فراز

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز گچساران در مقاطع مختلف در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

 کاردانی پیوسته:
الکترونیک برق صنعتی
حسابداری بازرگانی
 نقشه کشی معماری

کارشناسی پیوسته:
حسابداری
مدیریت بازرگانی
مدیریت صنعتی
روان شناسی
مهندسی برق
کاردانی کامپیوتر
کاردانی امور بانکی

کارشناسی ناپیوسته:
مهندسی کامپیوتر
مهندسی ایمنی محیط صنعتی و کار
مدیریت بیمه
مدیریت بازرگانی
مهندسی مکانیک خودرو

  • نویسنده : مدیر سیستم
    • امتیاز :
    • 3
    • 1
  • تاریخ انتشار : 1400/07/14
  • تعداد مشاهده : 1763 بار